27/12/2020 Sport Trap (2)

  • Results – A Class – 1st – M Kneen – 43
  • 2nd – N Moffatt – 38
  • 3rd – B Richards – 37
  • B Class – 1st – D Corlett & G Hooson-Owen- 36
  • 2nd – J Hancox – 35
  • C Class – 1st -T Kermeen – C Moffatt – B Mylrea all joint 1st – 31
271220-STR